Freeicons.eu

Портал за общи характеристики в компютъра и всичко за иконите.

компютри

Днес всяка възраст използва компютърните технологии заради множеството функции и значения. Това обаче налага постоянно информиране и в областта на новостите свързани с поддръжка и работа, но това не е единственото, пред което са изправени потребителите на интернет и компютри. С идеята да са в крака с модата, дори възрастните хора и тези от по-стари поколения, са поставени пред задачата да се запознаят с общи неща около компютрите и работата с тях. За целта изкарването на един курс не винаги е достатъчно, но може да е началото за нещо голямо. Като цяло компютрите са инструмент за повишаване на интелектуалните възможности и средство за забавления и работа. Компютърът е устройство, което освен сложността си, дава възможност за ефективна работа и за целта са нужни съответни настройки, които да допринесат за приспособяването му към нужните изисквания. Като въведе в “дълбоките води” на компютъра е необходимо от решаване на проблеми, както и периодична…
Всяка икона в голяма степен представлява графичен интерфейс и е вид изображение, с което активираме някакво действие, чрез команда, програма, файл, или обект на Windows с друга насока. Така например върху Работния плод - Desktop се щраква с десен бутон от мишката и се задава New (нов), независимо дали ще става дума за нова папка, документ и т.н. Там се задава и името на новата директория, която се създава. Иконата още може да се появява на посочено място, а чрез двукратното щракване върху й се прави още едно действие. Има няколко вида в процес на работа с иконите и те са: Икони – Действия – това са т.нар. най-често срещани. С тях се организира и извършва една голяма част от работата, осъществява се достъп до ресурси в компютъра и т.н. Ето например за маркирането е нужно щракване с мишката; за отваряне, двукратно кликване върху иконата; за затваряне горният десен хикс;…